Jsme specialisti na průmyslovou automatizaci

Dotační tituly

Design nabíjecích stojanů REEV Point II

V rámci výzvy Design Credits vyhlášené v rámci implementace komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kretivního sektoru, iniciativy: Kreativní voucher jsme zrealizovali projekt s názvem Design nabíjecích stojanů REEV Point II, registrační číslo 0218000193. Cílem tohoto projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost firmy na trhu v ČR a zvýšit proexportní potencial.

EU

NPO

MK